- -
HKD logo
-
Hrvatsko knjižničarsko društvoHrvatsko knjižničarsko društvo
-
Vijesnik bibliotekara hrvatske
-  
- -

 Prošli brojevi:
  God. 58 (2015), br. 3-4
  God. 58 (2015), br. 1-2
  God. 57 (2014), br. 4
  God. 57 (2014), br. 1-3
  God. 56 (2013), br. 4
  God. 56 (2013), br. 3
  God. 56 (2013), br. 1-2
  God. 55 (2012), br. 3-4
  God. 55 (2012), br. 2
  God. 55 (2012), br. 1
  God. 54 (2011), br. 4
  God. 54 (2011), br. 3
  God. 54 (2011), br. 1-2
  God. 53 (2010), br. 3-4
  God. 53 (2010), br. 2
  God. 53 (2010), br. 1
  God. 52 (2009), br. 1-4
  God. 51 (2008), br. 1-4
  God. 50 (2007), br. 4
  God. 50 (2007), br. 3
  God. 50 (2007), br. 1-2
  God. 49 (2006), br. 3-4
  God. 49 (2006), br. 2
  God. 49 (2006), br. 1
  God. 48 (2005), br. 3-4
  God. 48 (2005), br. 2
  God. 48 (2005), br. 1
  God. 47 (2004), br. 3-4
  God. 47 (2004), br. 1-2
  God. 46 (2003), br. 3-4
  God. 46 (2003), br. 1-2-
God. 59 (2016), br. 1-2 (20.01.2017.)


 
Predmetno kazalo i UDK oznake. (Katarina Tuškan)
Uvodna riječ. (Ana Barbarić, Vesna Hodak)

Članci
Mirna Willer. ISBD: od objedinjenog standarda prema standardu za objavljivanje bibliografskih podataka kao povezanih podataka
Kornelija Petr Balog. Teorijsko-povijesni pristup tumačenju korisničkog aspekta knjižničnog kataloga
Ana Vukadin. Novi pravilnik za katalogizaciju u kontekstu međunarodnih načela i standarda
Vikica Semenski. Autorstvo i pristupnice za audiovizualnu građu
Tatijana Petrić. Modeliranje bibliografske organizacije neomeđene građe prema IFLA-inim modelima
Danijela Getliher. Digitalne reprodukcije serijskih publikacija: identifikacija i katalogizacija
Sonja Pigac. Katalogizacija novina: pogled kroz konceptualne modele
Tanja Buzina. Razvoj normi za deskriptivnu katalogizaciju kroz prizmu elektroničke građe
Mira Miletić-Drder. Budućnost obrade kartografske građe u knjižnicama, arhivima i muzejima – integrirani pristup: da ili ne?
Nela Mrzljak, Diana Polanski. Bibliografski identiteti pojedinaca nastali uporabom više imena: heteronimi, egzonimi (ksenonimi), endonimi (autonimi)
Robert Ravnić. Osuvremenjivanje u izradi pristupnica jedinstvenih stvarnih naslova anonimnih klasičnih djela svetih knjiga kršćanstva, judaizma, islama i zaratustrijanizma
Irena Galić Bešker. Posebnosti opisa stare omeđene građe prema propisima objedinjenog izdanja ISBD-a
Katarina Vukić. Primjena objedinjenog izdanja ISBD-a na opis stare knjige u odnosu na specijalizirani standard ISBD(A)
Tatjana Mihalić. Knjižnice i glazba: glazbena građa u kontekstu promjena formalne kataložne prakse

Prikazi
Tinka Katić, Marijana Tomić. Program „Izrada, objavljivanje i održavanje nacionalnog pravilnika za katalogizaciju: 2014.-2016.“ : pregled aktivnosti i rezultata tijekom prve dvije provedbene faze
Vesna Hodak. ISBD. Objedinjeno izdanje

- -
- - -
- -
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
- -
- - -
-   -