- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Stručna tijela  //  Komisija za knjižničarsko nazivlje  //  Plan i program
Uvod       Plan i program       Članovi       Dokumenti i linkovi
Komisija za knjižničarsko nazivlje

Plan i program

NOVOST iz 2018.: Zaživio PROJEKT BIBLION!

Projekt Hrvatsko knjižničarsko nazivlje – BIBLION predviđa usustavljivanje knjižničarskog nazivlja i obradu oko 1500 temeljnih naziva iz različitih segmenata knjižničarstva.
Temeljni je cilj projekta izgradnja sustava hrvatskoga knjižničarskog nazivlja, što bi u konačnici trebalo rezultirati e-rječnikom knjižničarskoga nazivlja, odnosno zbirkom knjižničarskog nazivlja unutar šire terminološke baze hrvatskoga strukovnog nazivlja - STRUNA. Time bi se pridonijelo boljoj i preciznijoj komunikaciji unutar knjižničarske struke, ali i sporazumijevanju između srodnih struka, olakšao bi se nastavni proces, prevođenje stručne literature, te istodobno knjižničarsko nazivlje približilo zainteresiranoj javnosti. Uvelike bi se olakšao posao i uredništvima stručnih časopisa i stručnih izdanja koja, pri procjenjivanju o objavi pojedinog teksta, vode računa i o korištenju odgovarajućeg stručnog nazivlja. Knjižničarska je, naime, struka vrlo izložena novoj informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji te je stalno prisiljena usvajati novo nazivlje i često ga prilagođavati domaćim prilikama i uvjetima. Zato je ovaj projekt prilika da se u konzultaciji s jezikoslovcima iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje postojeće nazivlje osuvremeni i stvori novo, uzimajući u obzir dosadašnje terminološko naslijeđe.

Voditeljica je projekta članica Komisije za knjižničarsko nazivlje izv. prof. dr. Daniela Živković, nositelj Filozofski fakultet u Zagrebu, uz financijsku potporu Hrvatske zaklade za znanost. Uz voditeljicu, na projektu su angažirane još tri članice Komisije za knjižničarsko nazivlje: dr. sc. Sanja Brbora, prof. dr. Aleksandra Horvat i Rajka Gjurković-Govorčin, dipl. knjiž. (a na projektu sudjeluju i  mr. sc. Jelica Leščić,  dr. sc. Maja Lončar, dr. sc. Dijana Machala, dr. sc. Marina Mihalić, dr. sc. Breza Šalamon-Cindori i dr. sc. Maja Živko).

_________

 

PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2019. godini

Sukladno komisijskoj misiji, viziji i cilju, tijekom 2019. godini planira se nastaviti sa započetim aktivnostima. Ponajprije, intenzivnim radom četiriju članica Komisije na projektu Biblion, ali i aktivnijem uključivanju ostalih članova Komisije (sukladno dogovoru na sastanku 24. travnja 2018.). Isto tako, planira se nastaviti s praćenjem knjižničarske terminologije te objavljivati članke o dvojbenim terminološkim pitanjima.

Dakako, kao i dosad, planira se sudjelovanje u ostalim aktivnostima na poziv HKD-a.

(S. B.)

- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -