- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Obavijesti  //  9. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj
9. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (13.03.2013)

Matična služba za narodne knjižnice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Gradska knjižnica Zadar pozivaju sve zainteresirane na 9. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj s temom Narodne knjižnice kao treći prostor. Svrha je Savjetovanja upozoriti na promjenu tradicionalne uloge i društvenoga položaja narodnih knjižnica, kao i njihovu preobrazbu u suvremeni prostor i mjesto društvenoga života zajednice koji pridonosi kvaliteti življenja i promiče društvenu koheziju.
Savjetovanje će se održati u Zadru od 9. do 11. listopada 2013. godine, a zainteresirani svoja izlaganja mogu prijaviti do 15. travnja 2013. godine na e-adresu savjetovanje@nsk.hr.

9. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj – s međunarodnim sudjelovanjem

Mjesto održavanja: Hotel Club Funimation Borik, Zadar, Hrvatska, 9. – 11. listopada 2013.

Organizator: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Suorganizator: Gradska knjižnica Zadar

Tema: Narodne knjižnice kao treći prostor
Na dosadašnju društvenu ulogu i položaj narodnih knjižnica utječe niz tehnoloških i društvenih promjena. Zbog široke dostupnosti informacija i čitateljskih materijala na mreži, prema nekim pesimističnim razmišljanjima, narodnim knjižnicama u fizičkom pogledu prijeti nestanak. Stoga se suvremeno knjižničarstvo okreće suštinskoj ideji knjižnice kao mjesta susreta, knjižnici kao „trećem prostoru“. Uz dom i radno mjesto (odnosno školu) treći prostor čine javna nekomercijalna mjesta u zajednici gdje se ljudi okupljaju i dolaze u interakciju. Od knjižnica se očekuje da budu mjesta učenja i razmjene, udoban, ugodan i kreativan javni prostor u kojem se uspostavljaju odnosi među ljudima, stječe iskustvo, potiču rasprave i razmjena ideja, stvaraju veze i izgrađuje društvena zajednica. Time knjižnice postaju mjesta društvenog života i pridonose kvaliteti življenja, a korisnici ih osjećaju kao svoj prostor. Treći prostor označava knjižnicu kao društveni kapital koji postaje odraz zajednice i promiče društvenu koheziju. Sa stajališta knjižničara, treći prostor zahtijeva nove strategije rada i uključuje rad s vrlo raznolikom populacijom u iznimno dinamičnom kontekstu.

Savjetovanje će biti podijeljeno u pet cjelina
1) Transformacija narodnih knjižnica
- strateški dokumenti u području narodnog knjižničarstva;
2) Prostor knjižnice koji odražava filozofiju trećeg prostora
- prostor koji prenosi atmosferu; korisnici ga doživljavaju kao ugodno mjesto za individualni boravak i druženje; estetika prostora; oprema koja potiče društvenu komunikaciju;
3) Knjižnica kao prostor za (samo)učenje i razmjenu ideja
- kulturni i obrazovni programi s korisnicima i različitim korisničkim skupinama; usluge koje povezuju različite korisnike i otvaraju prostor za društveni dijalog; usluge koje potiču kreativnost; programi i usluge koji potiču međugeneracijski dijalog;
4) Knjižnica kao društveni kapital
- knjižnica kao odraz zajednice; otvorenost zajednici; vidljivost i prepoznatljivost
u zajednici; vidljivost u medijima, suradnja s čimbenicima civilnog društva; programi koji uključuju različite društvene skupine; usluge koje promiču društvenu koheziju i socijalnu uključenost;
5) Korisnici kao aktivni sudionici i stvaraoci
- uključivanje korisnika u kreiranje usluga; istraživanje zadovoljstva korisnika.

Cilj
Cilj Savjetovanja je ukazati na promjenu tradicionalne uloge i društvenog položaja narodnih knjižnica i njihovu preobrazbu u suvremeni prostor i mjesto društvenog života zajednice koji pridonosi kvaliteti življenja i promiče društvenu koheziju.
 
Način rada
• pozvana izlaganja (15 – 20 min.)
• prijavljena izlaganja
• izlaganja na posteru
• pecha kucha prezentacije
• panel rasprava – prijedlog nacrta novih Standarda za narodne knjižnice u RH

Službeni jezik
• hrvatski

Raspored
U srijedu, 9. listopada 2013., predviđen je dolazak, registracija i smještaj sudionika. U 18.00 sati održat će se svečano otvaranje Skupa.
Radni dani Savjetovanja bit će 10. i 11. listopada 2013. Zajednička svečana večera održat će se 10. listopada 2013.
U petak, 11. listopada 2013. u 15.00 sati, nakon radnog dijela, organizira se posjeta Gradskoj knjižnici Zadar i razgled grada Zadra uz stručno vodstvo. Povratak iz Zadra za Zagreb predviđen je u 17.00 sati.

Prijava radova
Organizatori ovim putem pozivaju knjižničare, koji žele i imaju što reći o pitanjima iz tematike Savjetovanja, da prijave svoja izlaganja.
Molimo sve zainteresirane za izlaganje na 9. savjetovanju za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj da do 15. travnja 2013. pošalju sažetke na adresu e-pošte savjetovanje@nsk.hr. Prijave sažetaka primaju se isključivo u elektroničkom obliku. Sažetak i naslov rada potrebno je dostaviti na hrvatskom i engleskom jeziku.

Upute za prijavu sažetka
1. autor(i)
2. naslov rada
3. sažetak (od 250 do 400 riječi, font Times New Roman, veličina 12)
4. ustanova
5. adresa
6. telefon
7. e-pošta
Obavijest o prihvaćenome radu bit će dostavljena elektroničkim putem do 10. lipnja 2013.
 
Upute za izradu izlaganja na posteru
• Preporučena dimenzija postera: 70 x 100 cm
• Postersko izlaganje treba sadržavati sljedeće elemente:
 Naslov rada
 Autor(i) i adresa institucije
 Cilj i svrha rada. Metodologija rada, rezultati i zaključak.

Upute za izradu pecha kucha prezentacije
• PowerPoint prezentacija koja je ograničena na 20 slajdova
• trajanje slajdova ograničeno je na 20 sekundi
• izmjena svakog slajda odvija se automatski nakon isteka 20 sekundi
• ukupno trajanje prezentacije je 6 minuta i 40 sekundi
• pogodno za kreativnu, sažetu i brzu prezentaciju primjera dobre prakse

Programski odbor
Ana Barbarić, Ivančica Đukec-Kero, Dubravka Đurić-Nemec, Dunja Marija Gabriel, Jelica Leščić, Ivan Pehar, Dunja Seiter-Šverko, Ivanka Stričević, Zoran Velagić.
 
Organizacijski odbor
Sandi Antonac, Dunja Marija Gabriel, Ante Livajić, Nela Marasović, Ivan Pehar, Nada Radman, Dobrila Zvonarek.

- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -