naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Radna grupa za audiovizualnu građu i multimediju

Plan i program

Plan rada 

- održavanje redovnih sastanaka radne grupe
- suradnja s drugim radnim tijelima HKD-a na područjima vezanim uz AV građu i multimediju
- stalno stručno usavršavanje
- praćenje novih medija i tehnoloških dostignuća
- prikupljanje literature, dokumenata i drugih izvora informacija i diseminacija knjižničarima
- suradnja sa stručnjacima iz Hrvatske i inozemstva
- sudjelovanje na stručnim skupovima
- pružanje pomoći knjižničarima koji se bave audiovizualnom i multimedijskom građom

- rad na uputama za obradu AV i multimedijske građeađom