naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Komisija za nabavu knjižnične građe i međuknjižničnu posudbu

Članovi


Sonja Avalon
Matična ustanova: HKD
Email: sonja.avalon@gmail.com

Vesna Golubović
Matična ustanova: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Adresa: Hrvatske bratske zajednice 4
Email: vgolubovic@nsk.hr
Telefon: 01/616 4109

Jasmina Kenda, predsjednica
Matična ustanova: Knjižnice grada Zagreba, Gradska knjižnica
Adresa: Starčevićev trg 6
Email: jasmina.kenda@kgz.hr
Telefon: 4694-331

Sofija Konjević
Matična ustanova: Institut Ruđer Bošković
Adresa: Bijenička cesta 54
Email: sofija@irb.hr
Telefon: +385 1 468 0086

Zagorka Majstorović
Matična ustanova: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Adresa: Hrvatske bratske zajednice 4
Email: zmajstorovic@nsk.hr
Telefon: 616-4146

Alisa Martek
Matična ustanova: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Adresa: Hrvatske bratske zajednice 4
Email: amartek@nsk.hr
Telefon: 616-4172

Aleksandra Mikić-Grginčić
Matična ustanova: Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić"
Adresa: Ljudevita Šestića 1
Email: zavicajni@gkka.hr

Tatijana Petrić
Matična ustanova: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Adresa: Hrvatske bratske zajednice 4
Email: tpetric@nsk.hr
Telefon: 616-4023

Kristina Romić
Matična ustanova: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Adresa: Hrvatske bratske zajednice 4
Email: kristina.romic11@gmail.com
Telefon: 616-4044

Jelena Šančić
Matična ustanova: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Email: jsancic@nsk.hr
Telefon: 616-4109

Nada Vrsalović
Matična ustanova: Sveučilišna knjižnica Split
Email: nada.vrsalovic@svkst.hr