naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Komisija za narodne knjižnice

Uvod

Komisija za narodne knjižnice djeluje u okviru Sekcije za narodne knjižnice.

Ciljevi osnivanja i rada Komisije za narodne knjižnice:

  • poticanje i praćenje razvoja narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj
  • sudjelovanje u radu svih stručnih tijela i skupina stručnjaka koji rade na razvoju narodnih knjižnica
  • aktivno sudjelovanje na skupovima, savjetovanjima i radionicama koji se bave problematikom rada narodnih knjižnica
  • praćenje postignuća u području rada narodnih knjižnica u svijetu
  • predstavljanje dostignuća hrvatskih narodnih knjižnica u svijetu
  • poduzimanje konkretnih akcija na unapređivanju službi, usluga i programa narodnih knjižnica
  • objavljivanje prikaza, iskustava te znanstvenih i stručnih članaka u stručnim glasilima u Hrvatskoj i u svijetu
  • suradnja s drugim komisijama, radnim grupama i sekcijama koje djeluju u Hrvatskom knjižničarskom društvu na razvoju ukupnog knjižničnog sustava Republike Hrvatske