naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

9. okrugli stol za školske knjižnice

Mjesto održavanja: Opatija, Ugostiteljska škola Opatija, Kumičićeva 14, od 10.00 do 16.00 sati 10.10.2018
Organizator: Organizator: Hrvatsko knjižničarsko društvo - Komisija za osnovnoškolske knjižnice i Komisija za srednjoškolske knjižnice; Suorganizatori: Ugostiteljska škola Opatija, Knjižničarsko društvo Rijeka

Okrugli stol se održava prvoga dana 43. Skupštine HKD, Hotel "Ambasador", Opatija 10.10. - 13.10.2018., uoči početka rada Skupštine.

Programski odbor: Zorka Renić, Draženka Stančić, Alka Stropnik, Madlen Zubović i Gordana Šutej

Organizacijski odbor: Mira Matan, Ljiljana Črnjar i Korina Udina

Tema okruglog stola: (Ne)dosegnuti standardi
Standard za školske knjižnice (2000.) i Državni pedagoški standard (2008.) određuju minimalne uvjete glede knjižnične građe, knjižničnog osoblja, prostora i opreme za obavljanje djelatnosti školskih knjižnica. Međutim, sredstva potrebna da bi se standardi ostvarili nisu osigurana. Nadležna ministarstva i osnivači knjižnica ponekad zaobilaze svoje zakonske obaveze, a u nekim slučajevima zakonska rješenja ostavljaju mogućnost osnivačima knjižnica da biraju hoće li ulagati u knjižnice. Rezultat je velika razlika među školskim knjižnicama po svim parametrima.
Školski knjižničari, koliko god stručni i motivirani bili, ne mogu u potpunosti ispuniti svoju odgovornu ulogu poticanja čitanja, informacijske pismenosti i podupirati cjelokupni odgojno-obrazovni proces bez adekvatno opremljene školske knjižnice.
Ovo je tema o kojoj se rijetko govori na službenoj razini, jer u teškoj financijskoj situaciji, kad se knjižnice natječu za nedostatna javna sredstva, prevladava apatija i strah da situacija ne bude još gora.
Ovim skupom želimo staviti ovaj problem na dnevni red, raspraviti ga s različitih gledišta, apelirati na osnivače da uvide što to školske knjižnice rade što je od neprocjenjive vrijednosti za društvo te potaknuti školske knjižničare da različitim zagovaračkim aktivnostima pridonesu rješavanju problema.

Način rada:
- pozvana izlaganja stručnjaka
- primjeri dobre prakse
- rasprava

Ciljevi:
Umjesto da prebacuju odgovornost jedni na druge, svi dionici - donositelji odluka, knjižničari i zainteresirana javnost, trebaju se angažirati u rješavanju problema i omogućiti napredak školskih knjižnica. Želimo stručnu zajednicu potaknuti na analizu postojećeg stanja i istraživanje utjecaja školskih knjižnica na obrazovni proces. Školske knjižničare želimo potaknuti na aktivno javno zagovaranje prava na kvalitetno obrazovanje i pravični pristup izvorima znanja za sve korisnike. Želimo utjecati na donositelje odluka na svim razinama upravljanja da sigurnim i dostatnim financiranjem omoguće dosezanje standarda svim školskim knjižnicama.
Informacije o skupu, programu i prijavi sudionika te konačni cjeloviti program bit će dostupni tijekom kolovoza 2018. godine na mrežnim stranicama.