-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 42, prosinac 2008. :: Iz knjižnica


Ankete o knjižnici na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima

U razdoblju od 2005. do 2008. godine provedene su brojne ankete na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima na uzorku redovitih studenata preddiplomskog stručnog studija poljoprivrede (smjer: Bilinogojstvo, Zootehnika i Menadžment farme), Specijalističkog diplomskog studija Ekološka i održiva poljoprivreda, te Razlikovnog studija (smjer: Stočarstvo i Ratarstvo). Studenti su u anketama trebali ocijeniti rad knjižnice, čitaonice i ostalih studentskih službi ocjenom od 1 do 5, tako da je zbroj svih ocjena dao prosječnu ocjenu za svaku službu i skupinu studenata.

Iz rezultata se može vidjeti da su studenti I. godine studija generacije 2005./2006. i generacije 2006./2007. ocijenili knjižnicu najvećom mogućom ocjenom (4,2; 4,3) u odnosu na ostale službe, dok studenti II. godine odnosno studenti Specijalističkog studija ne dijele to mišljenje. Razlog tomu je činjenica da „brucoši“ puno više sudjeluju u radu knjižnice putem volontiranja, za razliku od ostalih studenata. Čitaonica je također visoko vrednovana od strane studenata I. godine obiju generacija.

Završeni studenti iz generacije 2007./2008. su prilagođenost knjižnici njihovim potrebama ocijenili dobrom ocjenom. Što se tiče komentara koji su studenti mogli dati, on je glasio: „Knjižnica bi trebala raditi duže vrijeme.“

Godine 2008. provedene su dvije ankete od kojih je jedna namijenjena profesorima Učilišta, a druga studentima. U samoevaluacijskoj anketi za profesore, isti su se trebali izjasniti za brojne segmente izvođenja nastave (teorijske i praktične), a jedna od tvrdnji za koju smatraju da poboljšava ukupnu kvalitetu nastave na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima je i adekvatna nastavna literatura koju su rangirali na visoko 5. mjesto ispred tvrdnji „Prostor i tehnički uvjeti za izvođenje nastave“ i „Nastavna pomagala potrebna za izvođenje nastave“. Tako misle i „brucoši“ iz ove generacije koji su u vrlo visokom postotku ocijenili dostupnost, odnosno otvorenost knjižnice i čitaonice. Od ukupno 57 anketiranih studenata, 93% ih se izjasnilo o primjerenosti radnog vremena knjižnice, a čak 96% isto tvrdi i za čitaonicu.

Iz priloženih podataka može se zaključiti da studenti I. godine svih generacija (osim iz 2007. jer ona nije obuhvaćena) vrlo povoljno ocjenjuju rad knjižnice i čitaonice u cjelini. Razlog tomu je što oni u najvećem broju posjećuju knjižnicu i čitaonicu, a što se može potkrijepiti statistikom posudbe. Studenti II. i završnih godina studija te Specijalisti nisu u svojim ocjenama rada knjižnice toliko afirmativni, nego ju ocjenjuju dobrom ocjenom. Što se tiče profesora, oni se povoljno izjašnjavaju o knjižnici, što je i razumljivo s obzirom na to da oni vrlo aktivno sudjeluju u kreiranju nabavne politike knjižnice.

Bitno je naglasiti da iako sve studentske ankete provedene na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima nisu uniformne, ostaje činjenica da se mišljenja i stavovi studenata bilježe i analiziraju i da su na temelju njih dobivena vrlo korisna saznanja koja su poslužila za unaprjeđivanje dosadašnje organizacije rada knjižnice.

S. Kantar
knjiznica@vguk.hr
 

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-