-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 42, prosinac 2008. :: Skupovi i manifestacije u zemlji


5. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama
Knjižnice i dostupnost zgrada, usluga, građe i programa za osobe s posebnim potrebama

5. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama održan je u Gradskoj knjižnici u Zagrebu 19. 09. 2008. u organizaciji Komisije za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama, Radne grupe za čitanje Hrvatskoga knjižničarskog društva, Hrvatskoga zavoda za knjižničarstvo i Knjižnica grada Zagreba – Gradske knjižnice u Zagrebu.

Skup pod radnim naslovom Knjižnice i dostupnost zgrada, usluga, građe i programa za osobe s posebnim potrebama okupio je sudionike iz cijele Hrvatske, ali i goste iz Danske, gospođu Gydu Skat Nielsen iz Sollerod Public Library, koja je kao stručnjak i autor IFLA-ine publikacije održala predavanje pod nazivom Access to libraries for persons with disabvilities, te iz Slovenije, gospođu Jadranku Zupančič iz knjižnice Mirana Jarca iz Novoga Mesta, koja je sa sudionicima podijelila iskustva slovenskih knjižnica u radu s osobama s posebnim potrebama.

U privitku materijala programa 5. okruglog stola podijeljen je i prijevod IFLA-ine publikacije Pristup knjižnicama za osobe s invaliditetom lista za (samo)procjenu, autorica Brigitte Irvall i Gyde Skat Nielsen iz IFLA-inog Stalnog odbora za knjižnice za osobe s posebnim potrebama (IFLA Standing Committee of Libraries Serving Disadvantage Persons, LSDP), s ciljem da “služi kao praktično pomagalo svim vrstama knjižnica (narodnim, viskoškolskim, školskim, specijalnim) za:
1) procjenu postojeće razine pristupačnosti zgradama, uslugama, građi i programima, te za
2) poboljšanje pristupačnosti tamo gdje je potrebno.
Publikacija potiče rješenja temeljena u promjeni stava i razmišljanja zaposlenika, primjeni postojećih zakona i standarda, trajnom savjetovanju s korisnicima s invaliditetom i usmjeravanju na trenutno najveće probleme. Publikacija je objavljena u nizu Elektronička izdanja HKD-a pod uredništvom Rajke Gjurković Govorčin, Aleksandre Horvat, Mirne Willer i Daniele Živković, a u prijevodu Irene Kranjec.

Održana izlaganja kontinuitet su brige hrvatskih knjižnica za poboljšanje kvalitete pružanja usluga za osobe s posebnim potrebama, ali i za senzibiliziranje hrvatske javnosti na izazove i mogućnosti u radu sa svim korisničkim skupinama. Ona su rezultat i profesionalne želje za razmjenom iskustava dobre knjižnične prakse knjižnica, od gradskih do visokoškolskih i specijalnih, u kojima stručnjaci uz dugogodišnje iskustvo nastoje olakšati i unaprijediti čitanje, učenje, korištenje slobodnog vremena, obrazovanje i što potpuniju socijalnu integraciju korisnika s posebnim potrebama.

Svako je izlaganje rezultat u praksu pretočenog promišljanja potpore knjižnica toj posebnoj skupini korisnika i fokusirano na specifične izazove tog iskustva. Tako se Ljiljana Sabljak iz Knjižnica grada Zagreba zalaže za omogućavanje jednakog pristupa svim uslugama koje knjižnica pruža, a ne isključivo posebnim programima za neke korisnike, kako bi se izbjegla bilo kakva izolacija bilo koje skupine korisnika. Veronika Čelić-Tica iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu upozorila je na realno stanje školskih zgrada u kojima su smještene školske knjižnice, a koje zahtijeva učinkovito planiranje promjena kako bi udovoljilo potrebama djece s posebnim potrebama.

Inzistiranje na kvalitetnoj usluzi knjižnica uključuje suradnju s različitim udrugama, a posebno s udrugama za osobe s posebnim potrebama, o čemu su govorili Dino Alujević i Davorka Semenić-Premec. Meri Butirić iz Gradske knjižnice “Marko Marulić” u Splitu ilustrirala je trenutačnu situaciju na primjeru Splita u kojemu Zakon o gradnji, koje je donijelo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, nije dao željene rezultate. Njezino je izlaganje još jednom otvorilo pitanje koliko poštujemo sugrađane i koliko smo spremni zaštiti i promicati prava i dostojanstvo osoba s invaliditetom.

Dijana Sabolović-Krajina iz Knjižnice i čitaonice “Fran Galović” Koprivnica govorila je o iskustvu svoje knjižnice u edukaciji knjižničnog osoblja, ali ne kao etapi, nego konstantnoj potrebi u provedbi i poboljšanju usluga namijenjenih toj specifičnoj korisničkoj populaciji.

Zrinka Udiljak iz Knjižnice Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu vidi veliki napredak svoje ustanove u pružanju knjižničnih usluga studentima s posebnim potrebama kao rezultat uvođenja novih fakultetskih smjernica koje se odnose na prilagodbu nastave i na razvoj sustava informiranja za te studente.

Marija Barbarić iz Središnje knjižnične službe Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prezentirala je pozitivna iskustva Filozofskog fakulteta, na kojemu studira oko 70% svih hrvatskih studenata s invaliditetom. Fakultet je za njih izvršio građevinske i tehničke prilagodbe prostora. No podizanje kvalitete studiranja dugotrajan je proces koji traži prilagodbu nastave, individualiziran način pristupanja ispitima i osiguravanje nastavnih materijala u formatima u skladu s potrebama studenata s invaliditetom. Taj je cilj ostvariv samo ako svi čimbenici u obrazovanju sudjeluju u tom procesu.

Dunja Marija Gabriel iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu prezentirala je brigu za pristupačnost prostora zgrade i usluga NSK korisnicima s posebnim potrebama. Dragocjena su bila izlaganja Mandice Knežević iz Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara, kao i Stanislave Leljak-Turžanski iz Hrvatske udruge za disleksiju. Prvim je izlaganjem predstavljena brošura o inkluziji invalidnih osoba u društvenu zajednicu, a drugim CD Čitajmo zajedno za djecu s poteškoćama u čitanju i pisanju.

Sanja Frajtag iz Hrvatske knjižnice za slijepe u Zagrebu prezentirala je naklade posebne vrste građe namijenjene slijepim i slabovidnim osobama te istaknula problem financiranja i autorskih prava u nekomercijalnoj proizvodnji namijenjenoj slijepim i slabovidnim osobama, gdje se Hrvatska knjižnica za slijepe pojavljuje u ulozi nakladnika. Meri Butirić, predsjednica HKD-ove Komisije za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama, moderirala je raspravu te oblikovala zaključke.

M. Barbarić
mbarbari@ffzg.hr
 

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-