-
-
-
HKD
HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
-
-
 Prošli brojevi:
Broj 81, srpanj 2019.
Broj 80, siječanj 2019.
Broj 79, listopad 2018.
Broj 78, srpanj 2018.
Broj 77, travanj 2018.
Broj 76, siječanj 2018.
Broj 75, listopad 2017.
Broj 74, srpanj 2017.
Broj 73, ožujak 2017.
Broj 72, siječanj 2017.
Broj 71, listopad 2016.
Broj 70, srpanj 2016.
Broj 69, travanj 2016.
Broj 68, siječanj 2016.
Broj 67, listopad 2015.
Broj 66, srpanj 2015.
Broj 65, ožujak 2015.
Broj 64, listopad 2014.
Broj 63, lipanj 2014.
Broj 62, travanj 2014.
Broj 61, prosinac 2013.
Broj 60, listopad 2013.
Broj 59, lipanj 2013.
Broj 58, veljača 2013.
Broj 57, listopad 2012.
Broj 56, lipanj 2012.
Broj 55, ožujak 2012.
Broj 54, prosinac 2011.
Broj 53, rujan 2011.
Broj 52, lipanj 2011.
Broj 51, ožujak 2011.
Broj 50, prosinac 2010.
Broj 49, rujan 2010.
Broj 48, lipanj 2010.
Broj 47, travanj 2010.
Broj 46, prosinac 2009.
Broj 45, studeni 2009.
Broj 44, srpanj 2009.
Broj 43, ožujak 2009.
Broj 42, prosinac 2008.
Broj 41, rujan 2008.
Broj 40, srpanj 2008.
Broj 39, travanj 2008.
Broj 38, prosinac 2007.
Broj 37, rujan 2007.
Broj 36, lipanj 2007.
Broj 35, ožujak 2007.
Broj 34, prosinac 2006.
Broj 33, rujan 2006.
Broj 32, lipanj 2006.
Broj 31, ožujak 2006.
Broj 30, prosinac 2005.
Broj 29, srpanj 2005.
Broj 28, ožujak 2005.
Broj 27, prosinac 2004.
Broj 26, srpanj 2004.
Broj 25, ožujak 2004.
Broj 24, studeni 2003.
Broj 22/23, lipanj 2003.
Broj 21, prosinac 2002.
Broj 20, kolovoz 2002.
Broj 19, travanj 2002.
Broj 18, prosinac 2001.
Broj 17, listopad 2001.
Broj 16, lipanj 2001.
Broj 15, veljača 2001.
Broj 14, svibanj 2000.
Broj 13, listopad 1999
Broj 12, ožujak 1999.
Broj 11, srpanj 1998.
Broj 10, ožujak 1998.
Broj 9, studeni 1997.
Broj 8, svibanj 1997.
Broj 7, rujan 1996.
Broj 6, veljača 1996.
Broj 5, listopad 1994.
Broj 4, rujan 1994.
Broj 1-3, lipanj 1992. - ozujak 1994.-
-
ISSN 1333-9575
-
Broj 42, prosinac 2008. :: Iz rada Društva


Zapisnik sa sjednice 36. skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva

Zapisnik sa sjednice 36. skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva održane 2. listopada 2008. godine u Puli, u kongresnoj dvorani Hotela Histria, s početkom u 17,30 sati.

Na temelju članka 28. Statuta Hrvatskoga knjižničarskog društva i odluka Glavnog odbora od 27. veljače i 20. lipnja 2008. godine, Zdenka Sviben, predsjednica Hrvatskoga knjižničarskog društva, sazvala je 28. kolovoza 2008. godine 36. redovnu skupštinu Hrvatskoga knjižničarskog društva za 2. listopada 2008. godine u hotelu Histria, Pula (Kongresna dvorana), u 16,30 sati sa sljedećim Dnevnim redom:

1. otvaranje 36. redovne skupštine
2. izbor radnog predsjedništva
3. izbor pet članova odbora za verifikaciju punomoći delegata, dva zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika, pet članova biračkog odbora koji utvrđuje rezultate izbora, tri člana povjerenstva za predlaganje predsjednika Društva te članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva
4. izvještaj Odbora za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanja kvoruma
5. utvrđivanje konačnog Dnevnog reda
6. izvještaj o radu Glavnog odbora u mandatnom razdoblju 2006. – 2008.
7. izvještaj o radu Stručnog odbora u mandatnom razdoblju 2006. – 2008.
8. izvještaji uredništava Hrvatskoga knjižničarskog društva
9. izvještaj o financijskom poslovanju za mandatno razdoblje 2006. – 2008.
10. izvještaj Nadzornog odbora
11. izvještaj Etičkog povjerenstva
12. davanje razrješnice Glavnom odboru, predsjedniku Društva, članovima Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva
13. izvještaj povjerenstva za predlaganje predsjednika Društva
14. izbor predsjednika Društva za mandatno razdoblje 2008. - 2010.
15. izvještaj povjerenstva za predlaganje članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva
16. izbor članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva
17. verifikacija sastava Glavnog odbora za mandatno razdoblje 2008. – 2010.
18. izvješće povjerenstva za dodjelu Kukuljevićeve povelje
19. dodjela Kukuljevićeve povelje
20. izvješće povjerenstva za dodjelu Nagrade Eva Verona
21. dodjela Nagrade Eva Verona
22. razno.

Ad 1
Zdenka Sviben, predsjednica HKD-a, temeljem odredaba Statuta, otvorila je 36. skupštinu Hrvatskoga knjižničarskog društva.
Minutom šutnje odana je počast preminulim članovima HKD-a u razdoblju 2006. – 2008.

Ad 2
Pročitan je prijedlog Glavnog odbora za članove radnog predsjedništva 36. skupštine. Predloženi su: Jelica Leščić – ZKD, Nela Načinović – DB Istre, Jasminka Štimac – KD Varaždinske županije, Zorka Renić – DK Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja, Marija Kretić Nađ – DK Slavonije i Baranje
Prisutni delegati prihvatili su prijedlog jednoglasno.

Ad 3
Radno predsjedništvo preuzelo je vođenje sjednice. Odlukom radnog predsjedništva za predsjedavajuću Skupštine izabrana je Zorka Renić.
Pročitan je prijedlog s 10. sjednice Glavnog odbora da se za utvrđivanje pravovaljanosti odluka Skupštine imenuju u Odbor za verifikaciju punomoći delegata Mirjana Dimnjaković – ZKD, Mihaela Kovačić – DK Split, Ivana Vladilo – KD Rijeka, Mirela Mjazga – DK Slavonski Brod i Ljiljana Šorgić – KD Sisačko-moslavačke županije.
Ovaj je prijedlog jednoglasno usvojen.
Za zapisničare jednoglasno su izabrane Vikica Semenski – ZKD i Vera Vitori – DK Zadar, te za ovjerovitelje zapisnika Anica Šabarić – DK Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja i Danica Subašić – DK Lika.
Za članove biračkog odbora koji utvrđuje rezultate izbora izabrani su jednoglasno Marijana Mišetić – ZKD, Tihomir Marojević – DK Slavonije i Baranje, Ljiljana Krpeljević – DK Slavonije i Baranje, Borivoj Radojčić – KD Međimurje i Antonija Miše - KD Šibensko-knjinske županije.
U povjerenstvo za predlaganje predsjednika Društva, članove Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva predloženi su i jednoglasno izabrani Andrea Božić – DK Slavonije i Baranje, Melinda Grubišić Reiter – KD Šibensko-Kninske županije i Marina Krpan Smiljanec – KD Krapinsko-zagorske županije.

Ad 4
Odbor za verifikaciju punomoći delegata izvijestio je o broju prisutnih delegata. Za Skupštinu su regionalna društva delegirala 77 delegata (od mogućih 102), svoje punomoći podiglo je 77 delegata, 73 punomoći su predane Odboru za verifikaciju na sjednici Skupštine, čime je utvrđen kvorum i stekli su se uvjeti da Skupština pravovaljano odlučuje.

Ad 5
Predsjedavajuća Zorka Renić predložila je konačni Dnevni red Skupštine koji je dopunjen s četiri dodatne točke (18., 19., 20. i 21.):
1. otvaranje 36. redovne skupštine
2. izbor radnog predsjedništva
3. izbor pet članova odbora za verifikaciju punomoći delegata, dva zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika, pet članova biračkog odbora koji utvrđuje rezultate izbora, tri člana povjerenstva za predlaganje predsjednika Društva te članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva
4. izvještaj Odbora za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanja kvoruma
5. utvrđivanje konačnog Dnevnog reda
6. izvještaj o radu Glavnog odbora u mandatnom razdoblju 2006. – 2008.
7. izvještaj o radu Stručnog odbora u mandatnom razdoblju 2006. – 2008.
8. izvještaji uredništava Hrvatskoga knjižničarskog društva
9. izvještaj o financijskom poslovanju za mandatno razdoblje 2006. – 2008.
10. izvještaj Nadzornog odbora
11. izvještaj Etičkog povjerenstva
12. davanje razrješnice Glavnom odboru, predsjedniku Društva, članovima Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva
13. izvještaj povjerenstva za predlaganje predsjednika Društva
14. izbor predsjednika Društva za mandatno razdoblje 2008. - 2010.
15. izvještaj povjerenstva za predlaganje članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva
16. izbor članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva
17. verifikacija sastava Glavnog odbora za mandatno razdoblje 2008. – 2010.
18. izbor Komisije za zaključke
19. usvajanje Strategije zagovaranja knjižnica
20. donošenje odluke o otvaranju procedure promjene Statuta HKD-a, pravilnika koji proizlaze iz Statuta i drugih akata koji reguliraju rad Društva
21. osnivanje Sekcije za školske knjižnice
22. izvješće povjerenstva za dodjelu Kukuljevićeve povelje
23. dodjela Kukuljevićeve povelje
24. izvješće povjerenstva za dodjelu Nagrade Eva Verona
25. dodjela Nagrade Eva Verona
26. razno.


Prijedlog dopune Dnevnog reda i Dnevni red jednoglasno su usvojeni.

Ad 6
Predsjednica Društva, Zdenka Sviben, podnijela je izvještaj o radu Glavnog odbora u razdoblju od 35. do 36. skupštine HKD-a.

Ad 7
Predsjednica Stručnog odbora, Marina Mihalić, podnijela je izvještaj o radu Stručnog odbora HKD-a istaknuvši velik broj stručnih skupova i projekata koje provode stručna tijela HKD-a.

Ad 8
Glavna i odgovorna urednica Vjesnika bibliotekara Hrvatske, Iva Melinščak Zlodi, podnijela je izvještaj o radu uredništva od 2006. do 2008. godine.
Glavna urednica HKD Novosti, Irena Kranjec, podnijela je izvještaj uredništva HKD Novosti.
Izvještaj o radu uredništva mrežnih stranica Društva podnijela je glavna urednica Sofija Klarin.
Glavne urednice društvenih izdanja Društva, Rajka Gjurković-Govorčin i Mirna Willer, podnijele su izvještaje o publikacijama objavljenih u proteklom razdoblju u tri nakladnička niza: Povremena izdanja, Izdanja te Posebna izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva.

Ad 9
Blagajnica HKD-a, Vesna Golubović, podnijela je financijski izvještaj o poslovanju HKD-a od 15. 9. 2006. do 15. 9. 2008. godine.

Ad 10
Predsjednik Nadzornog odbora, Tomislav Silić, podnio je izvještaj o radu Nadzornog odbora, koji je utvrdio uredno poslovanje Društva.

Ad 11
Izvještaj Etičkog povjerenstva podnio je predsjednik Nebojša Lakić.

Ad 12.
Predsjedavajuća Skupštine, Zorka Renić, pozvala je delegate da se o svakom izvještaju očituju. Svi izvještaji jednoglasno su usvojeni.
Nakon svih prihvaćenih izvještaja, Skupština je razriješila Glavni odbor, dosadašnju predsjednicu HKD-a, Zdenku Sviben, te članove Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva.

Ad 13
Izvjestiteljica Povjerenstva za predlaganje predsjednika Društva, Andrea Božić,
izvijestila je Skupštinu da je dosadašnja predsjednica Zdenka Sviben jedini kandidat za novu predsjednicu Društva. Pročitala je biografiju i bibliografiju Zdenke Sviben, a potom je Zdenka Sviben iznijela svoj prijedlog programa rada HKD-a za sljedeće mandatno razdoblje.

Ad 14
Javnim glasovanjem delegata jednoglasno je za novu predsjednicu HKD-a u mandatnom razdoblju 2008. – 2010. izabrana Zdenka Sviben.

Ad 15
Izvještaj povjerenstva za predlaganje članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva, temeljem prijedloga Glavnog odbora, pročitala je Andrea Božić.
Za članove Etičkog povjerenstva predloženi su dosadašnji članovi (iz mandata 2006. – 2008.) Dubravka Luić-Vudrag, Vedrana Juričić i Nebojša Lakić, a za zamjenike članova Gordana Ramljak i Andreja Tominac.
Za članove Nadzornog odbora predložene su Mirjana Dimnjaković, Zagorka Majstorović i Lidija Šarac, a za njihove zamjenice Željka Radovinović i Ivana Vladilo.

Ad 16
Predložene kandidate za članove Etičkog povjerenstva i nadzornog odbora delegati Skupštine jednoglasno su izabrali.

Ad 17
Isabella Mauro, stručna tajnica, predstavila je novi sastav Glavnog odbora:
Zdenka Sviben (predsjednica HKD-a)
Tamara Krajna (predsjednica Stručnog odbora HKD-a)
Anica Šabarić (predsjednica DK-a Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja)
Bruno Dobrić (predsjednik DB-a Istre)
Mirela Mjazga (predsjednica DK Slavonski Brod)
Jasmina Milovčić (predsjednica DK-a Karlovac)
Vera Vitori (predsjednica DK-a Zadar)
Mihaela Kovačić (predsjednica DK-a Split)
Marina Krpan Smiljanec (predsjednica KD Krapinsko-zagorske županije)
Gordana Vučinić (predsjednica KD-a Rijeka)
Jelica Leščić (predsjednica Zagrebačkog KD-a)
Janja Kelava (predsjednica KD-a Varaždinske županije)
Dunja Holcer (predsjednica KD Sisačko-moslavačke županije)
Željka Hatvalić (predsjednica KD-a Međimurske županije)
Andrea Božić (predsjednica DK-a Slavonije i Baranje)
Dubravka Čanić (predsjednica DK-a Like)
Melinda Grubišić-Reiter (predsjednica KD-a Šibenik)
Nikša Matić (predsjednik KD-a Dubrovnik).

Ad 18
U komisiju za zaključke Skupštine predloženi su moderatori stručnog dijela Skupštine Snježana Radovanlija Mileusnić, Ljiljana Sabljak, Tamara Krajna, Evica Tihomirović, Lea Lazzarich i Zorka Renić, predsjedavajuća radnog predsjedništva Skupštine. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad 19
Radna grupa za javno zagovaranje predložila je dokument Strategija zagovaranja knjižnica koja je predstavljena na panel-raspravi. Nakon prezentacije Strategije i rasprave na kojoj su sudjelovali brojni sudionici Skupštine, Strategija je jednoglasno usvojena.

Ad 20
Zbog potrebe usklađivanja Statuta HKD-a i dokumenata koji iz njega proizlaze, predlaže se Skupštini da se otvori procedura promjene Statuta HKD-a, pravilnika koji proizlaze iz Statuta i drugih akata koji reguliraju rad Društva. Prijedloge dokumenata izradit će Stručni odbor, Glavni odbor kao i druga tijela HKD-a.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.

 

Ad 21
Kako su se stekli uvjeti za osnivanje Sekcije za školske knjižnice, Skupština jednoglasno donosi Odluku o osnivanju iste.

Ad 22
Prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu Kukuljevićeve povelje pročitala je predsjednica Mirna Willer. Nakon čitanja biografija, delegati su jednoglasno odlučili da su dobitnici Kukuljevićeve povelje 2008. godine mr. sc. Tinka Katić, Ilija Pejić i dr. sc. Ivanka Stričević.

Ad 23
Dobitnicima je Kukuljevićevu povelju uručila predsjednica povjerenstva Mirna Willer. U ime nagrađenih zahvalio se Ilija Pejić.

Ad 24
Prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu Nagrade Eva Verona pročitala je predsjednica povjerenstva Lea Lazzarich. Nakon čitanja biografija, delegati su jednoglasno odlučili da su dobitnici Nagrade Eva Verona 2008. godine Evgenija Arh, Maja Krtalić, Martina Dragija Ivanović, Franjo Pehar i Dunja Holcer. Evgenija Arh i Martina Dragija Ivanović nisu bile (iz opravdanih razloga) na dodjeli nagrade.

Ad 25
Dobitnicima je Nagradu Eva Verona uručila predsjednica povjerenstva Lea Lazzarich. U ime nagrađenih zahvalio se Franjo Pehar.

Ad 26
Pod točkom razno nije bilo prijedloga, nego je nova predsjednica Društva, Zdenka Sviben, zaključila sjednicu Skupštine pozvavši članstvo na suradnju s ciljem daljnjeg, još uspješnijeg rada Društva.

Sjednica je završila u 19,45.


Zapisničarke:

Vikica Semenski _________________________

Vera Vitori ______________________________

 

Ovjerovitelji zapisnika:

Anica Šabarić ____________________________

Danica Subašić ___________________________

 

Pula, 2. listopada 2008.
 

-
-
-
  webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2004
-
-